« Movable Type Installation | Main | McDonalds Wants You To F*ck Its Sandwiches »

Comments

Adamlambertson

Zarzadzanie wypada do nauk ekonomicznych. Odkad poczatku XX wieku, od kierowanie próbowano podeprzec na naukowych podstawach, az az do lat 60. XX wieku zarzadzanie pojmowane bylo jak akcja kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie zas Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil najwiekszej rangi "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Wszelako punkt widzenia zarzadzania zmienil sie od chwili tego czasu radykalnie, przeto powinno sie ponowic sie do starszej, z wiekszym natezeniem ogólnej definicji: administracja owo sztuka czy tez wprawa rozumnego stosowania srodków dla osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Zarzadzanie, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów za posrednictwem innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji na skros organizowanie pracy innych, zas nie dzieki wykonywanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie to aktywnosc kierownicza polegajaca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji albo dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie to postepowanie polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to asortyment dzialan (planowanie, organizowanie, uzasadnianie, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych sposród zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie to porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu az do organizacji gospodarczych zamiast slowa kierowanie uzywa sie niekiedy terminu zarzadzanie biznesu (ang. Business Administration). Obowiazek administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma zapewnic, by zostalo zrobione to, co ma byc zrobione". Zarzadzanie biznesu jest dyscyplina akademicka, natomiast porzadek uniwersytetów tudziez szkól biznesu nadaje stopien magistra z tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Sprawa zarzadzania
2 Przedmiot zarzadzania w organizacjach
3 Administracja operacyjne - administracja czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie furt jest tym, który wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji moze egzystowac zrzeszenie wojskowa, która ma az do spelnienia okreslona misje, mimo to ani dama sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja chociaz zadania (co jest do zrobienia) a okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), czyli wyniki, jakie trzeba uzyskac. Przyklad ten pokazuje, ze zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, i wiec jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace identycznosc owo obejscie, kapela ludzi, czlon. Z reguly wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, w zwiazku z tym - nie zwazajac na wyjatki - powiemy, ze rzecz zarzadzania majacy identycznosc jest na pelnia podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, gdy np. zarzadzanie osobistym budzetem z wykorzystaniem pojedyncza osobe lub komenderowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy w czesci od dzialania innych podmiotów. Przeto administracja obejmuje plus stosunki (zwiazki) podmiotu z otoczeniem.
Kazdy podmiot w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Az do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza i jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) a trwanie. Niedawno raz po raz wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego oraz zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), erudycja oraz uklady sposród otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane az do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Ergo w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Administracja Warszawa
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, glównie istotne swiezo administracja zwiazkami sposród klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki strategia, zeby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki albo wykonywala swe zadania przy optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest organizacja w charakterze agregat. Do zadan zarzadzania ogólnego powinno sie kierowanie strategiczne, ksztaltowanie struktur organizacyjnych oraz zarzadzanie zasobami ludzkimi tudziez aktywami. Niezaleznie od tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie duzy podkreslenie na przywództwo zas modelowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania lub autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Zgodnie z jednej sposród definicji (H. James Harrington) funkcja w organizacji owo kapela ludzi wykonujacych to samo funkcja. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest zarzadzanie operacjami, utozsamiane kiedys z zarzadzaniem produkcja, oraz dzis nierzadko okreslane ogólniej jako kierowanie wytwarzaniem wyrobów zas uslug. Teraz wzgledne wplyw zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, poniewaz w raz za razem wiekszym stopniu uzupelniane jest ono zas po czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie z zarzadzania funkcjonalnego na administracja procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym w celu wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie zarzadzanie operacjami jest dozwolone dotyczyc w charakterze kierowanie czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trzy klasyczne czynniki konkurencyjnosci: jakosc, cena a dostawa. Przyrzeczenie wymaganej za sprawa jarmark jakosci produktu (wyrobu lub uslugi ewentualnie pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia natomiast uzytkowania produktu zas wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu natomiast szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, inaczej o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu sposród innymi produktami. Pomijajac czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja swiezo takie czynniki, gdy bieglosc obslugi klientów (ang. Customer Service) i cechy jakosci wykraczajace wyjawszy postac konstrukcji natomiast wykonania, np. ekologicznosc natomiast obronnosc produktu a procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na procedura rutynowy jest zadaniem kontroli jakosci. Obserwacja jakosci jest funkcja organizacyjna. Kontrola jakosci wykonuje swoje obowiazek w ów sposób, ze sposród wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania a kwalifikuje je jak nadajace sie az do przekazania klientowi zewnetrznemu badz wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone za pomoca kontrole jakosci natomiast kierowane do poprawek, do naprawy czy tez do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na postepowanie dzisiejszy (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania oraz dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest stwierdzenie, ze jezeli dzielo na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, to na wyjsciu procesu powstaje produkt wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace jakosc produktu musza miescic sie w okreslonych zas waskich granicach. Gdyby owszem jest, mówi sie, iz proces jest stabilny. Jak wprawdzie zostanie stwierdzone, iz którys z parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, powinno sie poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, tudziez w nastepnej kolejnosci usunac owe przyczyny. W ten modus realizowane jest sprzezenie zwrotne posrodku wyjsciem procesu, zas miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany procedura sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania z wykorzystaniem Postac - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wieksza czesc procesów to procesy nieciagle. W takich procesach tak jak analizowanie, jak tudziez stan produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu do takich przypadków oraz w odniesieniu do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na podejscie stereotypowy ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Dwie najpowszechniejsze srodki prowadzace do tego owo kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym i czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym zamiast o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest pogrupowanie strat. W odniesieniu az do niektórych procesów oraz funkcji, takich podczas gdy bieg produkcji, azaliz utrzymanie ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest segmentacja standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szóstka Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnascie glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie sposród procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Na ogól nie ogranicza sie ono az do eliminowania elementów zbednych, wszelako wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, tak jak produkcyjnych gdy zas biznesowych, jest technika przemyslowa - metanauka wspierajaca administracja operacyjne, traktowana notorycznie jako samodzielna zasieg zarzadzania.
Najprostszy sprawa konkurowania w oparciu o koszty to rywalizacja cenowa. Na niektórych rynkach, zwlaszcza rynkach profesjonalnych, wysoka oplata produktu jest akceptowana pod spodem warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu natomiast niskich kosztów wylaczenia produktu sposród eksploatacji. W takich przypadkach towar konkursowy kosztowo to artykul o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jako faktor konkurencyjnosci jest odpowiednio wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie odkad stosunki (gl. od obszaru produktowo-rynkowego i sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze badz mniejsze ranga. Az do najwazniejszych sposród nich wypada solidnosc dostaw, czyli wypelnianie dzieki dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Obecnie rosnie donioslosc szybkosci dostaw, inaczej czasu, kto uplywa od chwili momentu otrzymania zamówienia za pomoca dostawce az do momentu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest rekojmia wymaganej ilosci towaru, lecz w ramach tego rosnie autorytet róznorodnosci produktów. Jarmark wymaga albowiem raz za razem w wyzszym stopniu róznorodnych produktów dostarczanych co chwila czesciej tudziez w co chwila mniejszych partiach. Spelnienie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy okres i pomniejszy koszt przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano powyzej, jakosc, wartosc i dostawa nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Rekojmia pozostalych waznych aktualnie czynników konkurencyjnosci odbywa sie na krzyz zarzadzanie srodowiskiem zas zarzadzanie bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu zwykle prowadzi jednoczesnie az do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala dochrapac sie symultanicznie redukcje kosztów tudziez poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych to reengineering, jaki praktyczny jest chwilowo ogromnie sporadycznie, bowiem radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na pelnia wiecej efektów negatywnych, niz pozytywnych. Do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning zas Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, polowanie, lowienie ryb, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, z tej przyczyny jej celem jest nie lecz wciaz pozyskiwanie oraz eksploatacja tych zasobów, natomiast i ich opieka. Wystepuja tu nic bardziej blednego niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, jak rozklad pracy, planowanie robót gospodarskich natomiast koordynowanie ich natomiast proste czynnosci administracyjne, gdy wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) jednakowo gdy w gospodarce przyswajajacej natomiast w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, system gospodarczy lesna) praca na pelnia nie ma ustalonej ceny, wiec nie musi przebiegac tedy w ogóle administracja finansowe. Nie wystepuje tu administracja strategiczne, zas administracja operacyjne ogranicza sie az do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych zas w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, jak blahy wymiana handlowa, uslugi tudziez produkcja (rzemioslo) wystepuja elementy strategii natomiast zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu natomiast energii), zarzadzanie jakoscia tudziez zrzeszenie pracy. Kategoria wynikowa jest tu profit ewentualnie placa, wystepuje zatem administracja zakupami, jednak nie wystepuje kierowanie kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest zarezerwowanie dochodu natomiast dysponowanych zasobów pracy zas czasu pomiedzy konsumpcje biezaca (w tym ferie, laba oraz rozrywka), oszczednosci tudziez inwestycje w przyszlosc (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest administracja osobiste, którego podmiotem jest jednostka, a przedmiotem na wszystko jej budzet czasu. Kierowanie od czasu do czasu wewnatrz paragraf wyjscia bierze uswiadomienie sobie przez jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest w celu niej wazne w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie niekiedy, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych sposród owej refleksji. Sztuka zarzadzania od czasu do czasu bywa oraz istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad kierowanie katastrofami, zarzadzanie konfliktami, administracja kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest administracja terytorialna zas panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie administracja w miejsce (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), dlatego ze miasta powstaly zanim powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

Kinoleactolla

Angry Birds decorations

Asseshorasp

Angry Birds

ricarilizix

Hosting - to użyczanie przez dostawcę usługi internetowej zapasów serwerowni. Jeszcze ściślej definiując polega to na "zarezerwowaniu" daniu do użytkowania danej pojemności dysku twardego, na której można magazynować pliki tworzące istote stron internetowych i bądź użyczenie powierzchni dysku jak miejsca dla plików "leżących" w skrzynce mailowej. Inna odmiana hostingu to udostępnienie większych obrębów dysku, a nawet całkowitego serwera czy też kilku - jako materialnego nośnika dla dużego serwisu internetowego, portalu, grupy dyskusyjnej i innych. W każdej z nich chodzi o udostępnienie fizycznego położenia (dysku lub dysków twardych) dla umieszczenia różnych odmian wiadomości dostępnych przez Internet.Masa usług hosting jest płatnych. Dlatego nie będziemy Cię okłamywać. Nasze usługi hostingrównież są niedarmowe, z jedną tylko różnicą, nasze usługi hosting są jednymi z najtańszych w sieci. Proponujemy hosting na najwyższym poziomie, po najmniejszej możliwej opłacie. Przekonaj się sam i sprawdź naszą jakość! Zapraszamy na portal. Nie chcemy Ci wmawiać, że dostaniesz na własność od nas nieodpłatne usługi hosting. Jednak możemy zapewnić Ci jedno. Nasze usługi hosting są najprawdopodobniej najbardziej opłacalnymi domenami, które możesz odnaleźć w Internecie. Aczkolwiek pomimo niskich ksztów za usługi hosting, proponujemynajwyższą możliwą jakość naszych domen. Nie dowierzasz? Sprawdź Jak tak to koniecznie zajrzyjwstąp na nasz portal i przekonaj się o słuszności tego wpisu Nasze usługi hosting oferują najlepszą jakość w najmniejszej cenie. Nie będziesz musiał płacić wielkich pieniędzy za usługi hosting. Jeżeli wejdziesz pierwszy raz na naszą witrynę, odpowiemy Ci na wszystkie pytania. W naszej ofercie odnajdziesz ogrom opłacalnych zniżek dla świeżych gości. Jeżeli zaś jesteś naszym wiernym gościem, bądź pewien, iż będziesz miał ewentualność skorzystać z wyjątkowych okazji. Zobacz sam i zajrzyj niezwłocznie. Zauważysz ile jesteś w stanie zachować pieniędzy w portfeluz nami.
Hosting

JOBS_frend

I liked your site, you are very interesting to write. Merry Christmas and Happy New Year!

Antivirus_man

I liked your site, you are very interesting to write. Merry Christmas and Happy New Year!

RamonGustav

Do you desire a house but you lack enough cash to acquire it?

LF Coyote

Well, The Seattle folk who cant drive in the rain are the transplants anyway - what Seattle has a high percentage of it seems - those that move here or the PNW in general to excape the snow drifts (Its why I moved from back east... Oh wait, did I just admit im ONE of those transplants - Darn...) I can drive in the snow and rain at least, heh.

Mauser

Well, with the way Seattle drivers are utterly incapable of handing an inch of snow, it IS armageddon. :-)

(Then again, it rains all the time, yet Seattle drives are STILL not capable of handling it).

Freed

The TV stations in California pull this "weather crisis" stuff too, even though our weather is generally milder than anywhere else on the continent (that's why most people move here; to get away from crappy weather somewhere else). I've lived here for 55 years and the weather hasn't changed - only the frantic reporting - except for one thing. There is more flooding these days. But its not really due to weather. Its planning departments that cave and allow homes to be built in areas they know are unsafe, or, allow the natural flood channels to be choked down to allow more building.

Jimmy Havok

Reminds me of when it snows in Seattle. Granted, it only snows once or twice a year there, but when it does, they spend most of the news hour with location shots of reporters saying, "It's really coming down in Mukilteo!" with the Mukilteo Junior High sign behind them so you know they aren't in Wenatchee.

Then the whole city acts like an inch and a half of snow is Armageddon, as if it hadn't happened last year, exactly the same way.

The comments to this entry are closed.